+98 930 5353 787

تعرفه قیمت

مردانه شستشو و اتو اتو و بخار زنانه شستشو و اتو اتو و بخار
پیراهن 7000 4000 پیراهن یا شومیز 8000 5000
شلوار پارچه ایی 7000 4000 شلوار پارچه ایی 8000 5000
شلوار جین 7000 4000 شلوار جین 8000 5000
شلوار کتان 7000 4000 شلوار کتان 8000 5000
تی شرت 7000 4000 تی شرت 8000 5000
کت تک 12000 8000 کت تک 12000 8000
کت و شلوار 18000 10000 لباس زنانه 12000 8000
کت و شلوار وجلیقه 22000 12000 مانتو معمولی 10000 6000
شلوارک 6000 3000 مانتو مجلسی 15000 8000
کروات 2000 1000 مانتو شلوار 18000 10000
کلاه 6000 --- کت و دامن 18000 10000
اورکت 10000 20000 دامن معمولی 7000 4000
پالتو 10000 20000 دامن مجلسی 18000 10000
بارانی 18000 9000 شلوارک 6000 3000
ژاکت و کاموا 12000 8000 تاپ مجلسی 10000 6000
ست ورزشی 12000 8000 ست ورزشی 6000 ---
کاپشن بهاره 18000 10000 چادر 10000 7000
کاپشن زمستانی 22000 12000 شال و روسری 8000 5000